header.jpg

Информационен ден за представяне на резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013

На 16 декември 2016 г. се проведе информационен ден за представители на медиите, организиран в Кълъраш, в нтекста на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. В рамките на информационния ден бяха представени конкретните резултати, постигнати до момента в рамките на програмата, както и отчет за дейностите, извършени през 2015 г. Беше отчетено, че резултатите от изпълнението на програмата са довели до подобряване на мобилността и достъпа до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в граничния регион, както и до засилване на икономическите и социални връзки в региона.
Повече информация за проектите, финансирани по програмата е публикувана на следния интернет адрес: www.cbcromaniabulgaria.eu


Информационни дни за отбелязване на световната седмица на предприемачеството

Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ отбеляза „Световната седмица на предприемачеството“ чрез провеждането  на три информационни дни в градовете Видин, Кула и Белоградчик. Първото информационно събитие се проведе на 26 ноември 2015 г. в град Видин в залата на Видинска търговско-промишлена палата. Същият ден след обяд се проведе информационен ден и в град Кула в залата на Общинска администрация Кула. Последното информационно събитие се проведе в град Белоградчик в залата на Младежкия дом.

В събитията взеха участие представители на местната власт, бизнес сектора, НПО-та, читалища, земеделски производители и др. Информационните дни бяха с тематична насоченост „Европа за България 2020“. Лектор на събитията беше консултантката по европейски проекти от Център „Европа Директно – Видин“, госпожа Елена Граматикова. Тя представи на участниците в информационните дни, възможности за финансиране по програма „Хоризонт 2020“, програма „COSME”, ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ и  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.”

По време на информационните дни, всички участници имаха възможност да зададат своите въпроси свързани с подготовката на проектни предложения по различни европейски програми.


 

Официална церемония по връчване на наградите на победителите в конкурса за есе "Моята Европа"

На 26 октомври 2015 г. от 14:00 часа в залата на регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ се проведе официална церемония по връчване на наградите на участниците в конкурса за  есе „Моята Европа“, организиран от Информационен център „Европа Директно – Видин”. Наградите връчи журито на конкурса в състав: госпожа Галя Павлова  - ст. експерт по „Български език и литература“ в РИО – Видин, Тодор Тодоров – главен библиотекар в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” и Силвия Ставрева – ръководител на Център за кариерно ориентиране.
В конкурса взеха участие 31 ученици от училищата от област Видин, от които 8 от възрастова група от V - VII клас и 23 от възрастова група от VIII - XII клас .
Първо място и награда таблет в първата възрастова група от V до VII клас спечели Кристиян Димитров, 6  клас от СОУ ”Цар Симеон Велики”, град Видин. Второто място и награда цифров фотоапарат спечели Нина Николаева Кирилова, 6 клас от  СОУ "Св. св. Кирил и Методий",  град Брегово.  Третото място и награда слушалки спечели Цветелина Петрова, 6 клас от ОУ "Св. св. Кирил и Методий", град Димово.
Във втората възрастова група от VIII - XII клас, първо място и награда таблет спечели Йолана Ивалинова, 10  клас от ГПЧЕ "Йордан Радичков", град Видин.  Второто място и награда цифров фотоапарат спечели Силвия Кутлева, 11 клас от СОУ "Христо Ботев", град Белоградчик. Третото място и награда слушалки спечели Ива Борисова, 12 клас от ПМГ "Екзарх Антим I, град Видин.
Европейски информационен център „Европа – Директно – Видин“ даде и една поощрителна награда – енциклопедия на Ралица  Митова от ПМГ "Екзарх Антим I ,  град Видин.
На всички останали участници в конкурса се дадоха сертификати за участие и поощрителни награди.


 

Eвропейска конференция по публични комуникации (EuroPCom)

Представители на информационен център „Европа Директно – Видин“ присъстваха на шестото издание на EuroPCom  - Европейска конференция по публични комуникации, която се проведе на 21 и 22 октомври 2015 г. в Брюксел.

Участие в конференцията взеха повече от 900 души - представители на мрежата от информационни центрове „Европа Директно“, комуникационни експерти, представители на местни, регионални и национални власти от страните-членки на ЕС, както и представители на европейски институции. В рамките на събитието бяха организирани серия от дебати, лекции и уоркшопи, насочени към подобряване на комуникационните действия на правителствата за популяризирането на политиките на ЕС. Тази година, конференцията съвпадна с традиционната среща на мрежата от центрове „Европа Директно“, която се проведе на 19 и 20 октомври, 2015 г.

В рамките на събитието беше организирана изложба на комуникационни материали от страна на различни европейски институции.

По време на официална церемония в Европейския парламент, България получи награда за публична комуникация, която беше връчена от министър председателя на Люксембург. Нашата страна беше финалист сред общо 29 кандидатури от 17 държави. До финала на конкурса достигнаха България, Франция и Холандия. Наградата беше присъдена за проведената национална информационна кампания „Да създадем заедно България 2020“, проведена от Централното координационно звено и мрежата от 27-те областни информационни центъра.

Всички презентации, снимки и видео материали от конференцията могат да бъдат изтеглени от следния адрес: http://cor.europa.eu/bg/events/europcom/Pages/materialeuropcom2015.aspx

Източници:

http://cor.europa.eu,

www.eufunds.bg


 

"Зона традиция" - кулинарна изложба (дегустация и концерт на самодейците от Община Видин)

В рамките на програмата за отбелязване на Димитровден – духовен празник на град Видин, Европейски информационен център „Европа Директно – Видин“ проведоха на 23 октомври 2015 г. от 19 часа в спортна зала „Фестивална“ „Зона традиция“ – кулинарна изложба – дегустация и концерт на самодейни състави от Община Видин. Събитието се проведе съвместно с Видински общински фонд „Читалища“.  На събитието присъстваха над 300 граждани и гости на града. „Зона традиция“ бе открита от народната певица Емилия Стрехина. Тя поздрави видинската публика с няколко от своите песни. След това фолклорната програма продължи с концерт на самодейците от Община Видин. Освен на хубава народна музика и народни танци, гостите на събитието имаха възможност да се насладят на вкусно приготвените местни специалитети от представителите на читалищата от Община Видин. Кулинарната изложба подготвена от тях беше разположена във фоайето на спортната зала, където се проведе и дегустацията. Екипът на „Европа Директно – Видин“ разпространи информационни материали свързани с ЕС и с политиките на ЕС по време на събитието. Програмата бе закрита в 21.30 часа от Антимовската духова музика. 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
317277