header.jpg

ГОДИШНА СРЕЩА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ "ЕВРОПА ДИРЕКТНО"

Между 19 и 21 октомври, 2015 г. в Брюксел ще се проведе годишната работна среща на информационните центрове "Европа Директно" с наименование "Осъществяване на ключови инициативи на Европейския съюз". Срещата ще предложи възможности за дискусии с компетентни колеги от различни служби, чрез пленарни и работни сесии. Годишната среща ще предложи и възможност за участие в годишната Европейска конференция по публична комуникация (EuroPCom), организирана съвместно с европейските институции. Програмата включва серия от работни дискусии и тематични дебати, както и разговори по специфични теми.


 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА

На 12 август тази година, Информационен център „Европа Директно – Видин“ участва в серията от събития организирани от Министерството на младежта и спорта, във връзка с отбелязването на Международния ден на младежта. В събитието взеха участие неправителствени организации, Младежкият парламент в града и Информационен център „Европа директно - Видин“. Програмата включваше редица младежки изяви: „Гласът на младите“, „Простор на промяната“ и дискусия, в която се включиха експерти от различни национални и местни институции, както и представители на неправителствените организации. Дискусията на тема „Възможности за младите хора” даде възможност да се очертаят основните теми, представляващи интерес за младите хора. Стана ясно, че младежта на Видин се интересува най-вече от възможностите за работа, условията за спортуване в града и перспективите пред откриване на университет или на филиал на висше учебно заведение във Видин. На присъстващите младежи бе дадена информация за новооткрития информационен център „Европа директно - Видин“ и предстоящите мероприятия за града и областта.
По време на изявата бяха наградени победителите в онлайн фотоконкурса на МИКЦ Видин на тема „Видин през обектива на младия човек“. Първо, второ и трето място заеха Калина Вълкова, Елена Александрова и Татяна Трифонова.
По-късно празникът продължи с музикална част, в която взеха участие видински таланти и групата D2, които направиха страхотно шоу и зарадваха над младежите от Видин.
12 август е обявен за Международен ден на младежта от ООН през 1999 г. В България за първи път датата се отбелязва официално през 2007 г. Международният ден на младежта дава възможност на държавите по света да разгърнат потенциала на младите хора, да отбележат техните постижения и да планират начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на обществото. Денят предоставя уникалната възможност за това - младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци" ще се проведе на 20 август 2015 г. от 13:00 часа в зала 103 на МОСВ. На събитието са поканени НСОРБ, общини, които са допустими бенефициенти по процедурата и проявяват интерес към зададената тема, както и Областните информационни центрове.
Процедурата се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020“ и е свързана с проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.


 

ГEНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ “ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ" В БРЮКСЕЛ

Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия организира семинар на тема "Изграждане на капацитет за социални партньори (уъркшоп 14A07)" в Брюксел на14 октомври по време на отворени дни на 13-тo издание на Европейска седмица на регионите и градовете.

Подкрепата за изграждане на капацитет на социалните партньори е един от ключовите фактори като част от "новия старт за социален диалог". Семинарът ще помогне да се определи как най-ефективно може да бъде използвана техническата помощ от Европейските структурните и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в подкрепа на изграждането на капацитет на социалните партньори.

Националните управляващите органи и социалните партньори ще споделят опита си.

За регистрация и допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

 


 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВИДИН ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ

На 2 юли, 2015 г. представител на Европейския информационен център "Европа Директно-Видин" взе участие в семинар за учители с наименование "Да предадем идеите на Европа в училищата: ползите от членство в ЕС за европейските граждани. На събитието взеха участие учители от СОУ "Любен Каралевол", гр. Видин, СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ново село, СОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Брегово, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин и други училища от областите Видин и Монтана.  Събитието бе организирано от представителството на ЕК в София и се проведе в гр. Правец.

В рамките на семинара колегите от Европа Директно - Враца представиха дейностите и основните инициативи на мрежата Европа Директно и на информационните центрове Европа Директно за съответните градове. Учителите, които присъстваха на семинара бяха запознати с работата на институциите на ЕС. Представени бяха теми като "европейско гражданство" и "четирите свободи на движение". Младежки екип Европа представи учебни материали и списания по европейски теми.  По време на събитието беше организирана симулационна игра на тема ЕС.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
342447