header.jpg

Отворена е покана по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) - Подпрограма „Култура“: EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество

 

Подпрограма „Култура“ ще финансира проекти, предвиждащи дейности предимно в областите на:

А. транснационалната мобилност;

Б. привличането на публика;

В.1. изграждане на капацитет — цифровизация;

В.2. изграждане на капацитет — нови бизнес модели;

В.3. изграждане на капацитет — образование и обучение.

Приоритети:

Категория 1 — Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб

 В тази категория са включени проекти:

- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още двама партньори, чиито седалища са в поне три различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;

- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 200 000 EUR, представляващи най-много 60% от допустимия бюджет.

Ако проектът бъде одобрен, ръководителят на проекта в категория 1 може да подаде заявление за финансиране на нов проект в категория 1 или категория 2 в отговор на следващи покани за представяне на предложения.

Категория 2 — Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб

 В тази категория са включени проекти:

- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още петима партньори, чиито седалища са в поне шест различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;

- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 2 000 000 EUR, представляващи най-много 50% от допустимия бюджет.

Краен срок за кандидатстване e 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време) 

Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en
 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246067