header.jpg
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО “БАЛКАНИ–СРЕДИЗЕМНО МОРЕ” 2014-2020 Г. ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ НАД 40 МЛН.ЕВРО
 
Над 40  млн. евро ще бъдат инвестирани  по Програмата за транснационално сътрудничество “Балкани–Средиземно море” 2014-2020 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на Второто заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в София. 
В рамките на заседанието ще бъдат разгледани и одобрени резултатите от първия етап на оценка на проектни предложения-оценка на административното съответствие и допустимост. Първата покана за набиране на проектни предложения стартира на 16.12.2015 г. и продължи до 26.04.2016 г. В рамките на установения срок са подадени общо 384 проектни предложения от публични власти, институции и организации от държавите–партньори по програмата – България, Гърция, Кипър, Македония и Албания. Подадените проекти са в областта на развитието на предприемачество и иновации и опазване на околната среда. Общият бюджет на поканата възлиза на над 20.1 млн. евро. Зам.-министър Николова подчерта, че подадените проектни предложения с водещи партньори от България са 94. В последствие, одобрените на този етап проектни предложения ще бъдат обект на техническа оценка като се очаква проектите, които ще получат финансиране  да бъдат одобрени  през декември тази година . През месец март се очаква да започне изпълнение на проектите. 
 
Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.interreg-balkanmed.eu/

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246082