header.jpg
Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа
В Официалния вестник на ЕС от 28 юни са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения с оглед отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2017 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.
Очакват се предложения по следните четири покани:
CEF-TC-2017-3: Електронно фактуриране
CEF-TC-2017-3: Електронен превод
CEF-TC-2017-3: Europeana
CEF-TC-2017-3: Свободен достъп до данни от обществения сектор
Общият индикативен бюджет за избраните предложения по посочените покани е 24 милиона евро.
Крайният срок за представяне на предложенията е 28 ноември 2017 г.
Документацията във връзка с поканите е публикувана на https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding

Статистика

Брой прегледи на статиите
259786