header.jpg
Отворена покана за филмови преводи
Комисията отправя покана за представяне на предложения за намиране на новаторски решения за филмов превод и за проследяване на езикови версии на филми, на стойност 1 млн. Евро. Целта е да се увеличи наличността и разпространението на европейски филми чрез намаляване на разходите за субтитриране и по-добро използване на публичното финансиране за филмови преводи.
Целта е двойна:
Действие А
Намерете иновативни решения за висококачествен филмов превод (например, crowdsourcing, машинен превод и т.н.). Тези иновационни решения / процеси / модели следва да бъдат приложени към изготвен каталог на европейски произведения, който след това следва да бъде предоставен на VOD услугите.
Действие Б
Активирайте онлайн проследяването на езиковите версии на филми и позволете на доставчиците на услуги (например VOD услуги, догонващи телевизионни услуги или кина) да намерят лесно езиковата версия по техен избор.
Заявленията са отворени до петък, 15 септември 2017 г., за проекти, които ще започнат от януари 2018 г.
Допълнителна информация за отворената покана може да намерите в приложените документи на https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preparatory-action-crowdsourcing-subtitling-increase-circulation-european-works.

Статистика

Брой прегледи на статиите
259788