header.jpg
Конкурс на тема: Модули за магистърски степени по изкуство и наука
Европейската комисия стартира иновативен конкурс в размер на 1,5 милиона евро за предложения за създаването на иновативни интердисциплинарни модули за магистърски степени, съчетаващи изкуство и информационни и комуникационни технологии с предприемачески умения и бизнес познания.
Творческата сфера изпитва значителен недостиг на умения, що се отнася до пресечната точка на творчество и технологии. Тази дейност, предoставена от Творческа Европа, цели да насърчи интердисциплинарния подход в магистърските и университетските курсове, като насърчи междусекторната учебна програма, съчетаваща технологията с изкуствата.
Действието ще бъде осъществено чрез проектирането и включването на иновативни модули в съществуващите магистърски степени, свързани с изкуство, култура, наука, инженерство, технологии и други подобни.
Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2017
За повече информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science

Статистика

Брой прегледи на статиите
259789