header.jpg
Готови са резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“ по Покана за кандидатстване към 26 април 2017г по Програма Еразъм+. 
Екипът на ЦРЧР предоставя резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26.04.2017г. Информацията е достъпна в секция „Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)”, секция „Младеж“, както и на директния линк: http://www.hrdc.bg Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.
Източник:  Център за развитие на човешките ресурси

Статистика

Брой прегледи на статиите
259775