header.jpg
Програма Interreg V-A Румъния България одобри 140 проектни предложения в първия етап на на кндидатстване по Третата покана. 
В рамките на третата покана за набиране на проекти (в два етапа) Комитетът за Наблюдение на 2 август 2017 г реши да одобри 140 проектни идеи, които ще могат да бъдат развити в пълни апликационни форми в срок до 16 октомври 2017. г. 
140-те проектни идеи са насочени към области като транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм, риск в района на Румъния-България. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г.
Повече информация: http://www.interregrobg.eu/bg/calls-for-proposals/open-calls.html

Статистика

Брой прегледи на статиите
259777