header.jpg
Финансиране от ЕС 
Важна част от европейското финансиране е намирането на партньори. Проектите, финансирани от Евроепйския съюз в по-голямата част, са съвместни. Това означава, че в един проект участват организации от няколко страни от ЕС или асоциирани държави. Как да намерите партньори, ако искате да се включите в някоя от програмите на ЕС, които предоставят различни възможности за финансиране е важна стъпка. Можете да го направите сами, само трябва да знаете, че темогат да бъдат предприятия,научноизследователски организации,университети или неправителствени организации независимо от мястото им на установяване или регистрация и е необходимо обаче да е налице доказателство за тяхната оперативна и финансова жизнеспособност, за да изпълняват задачи по проекта в рамките на предложението. 
Съществуват различни служби за търсене на партньори, които могат са от голяма полза, чрез които можете да откриете подходящ партньор за участие в проектни предложения или за пубкликуване на вашите предложения за сътрудничество. Националните звена за контакт (НЗК) са друг механизъм за намиране на партньор, които предоставят и някои мрежи с инструменти за търсене на партньорства с подробности за техния профил и активни предложения. Такива са: Партньорската служба CORDIS - една от най-големите бази данни с партньорски профили (саморегистрирани профили). Търсачка на партньори „Ideal-ist“ - разработена от мрежата от НЗК в областта на ИКТ, но профилите на партньорите не са ограничени само до ИКТ. В услугата са включени съвети относно създаването на вашия профил от вашето местно НЗК и контрол на качеството на всички публикувани данни. База данни с възможност за сътрудничество на Enterprise Europe Network - в нея се публикуват голям брой профили в областта на иновациите и технологиите на международни дружества и изследователски организации. Това спомага за идентифициране на подходящи партньори за двустранни сделки, иновации и технологично сътрудничество. 
Възможности за откриване на партньори предлагат и социалните мрежи, в различни групи по идеи, инициативи и програми. Такива съществуват във Facebook, Тwitter, LinkedIn. 
Източник: Европейската комисия

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
277616