header.jpg
Kонкурсът за финансиране на регионални проекти, свързани с популяризирането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018
По-малко от месец остава за общините в България да кандидатсват за сумата от 3000 лева, които ще й бъдат отпуснати целево с отделно постановление на Министерския съвет с цел реализиране на събития по време на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС у нас (1 януари – 30 юни 2018 г.). Конкурсът за набиране, подбор и оценка на предложенията ще проведе Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) въз основа на договор с Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. НСОРБ е не само легитимен орган, който представлява и защитава интересите на местната власт, но притежава и необходимия опит и експертиза в работата с общините по различни проекти. Сдружението ще извърши и последващо проследяване на изпълнението на проектите, както и изготвянето на финансов отчет за изпълнението им. В бюджета на министерството са предвидени 300 000 лева за реализиране на грантовата схема, свързана с регионалното измерение на председателството. Тя има за цел да повиши информираността на българското общество за Европейския съюз, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член от една страна и приноса, който ние даваме за развитието на Съюза от друга. Финансовата помощ за общините е насочена към проекти, популяризиращи същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите на страната ни и възможностите да изградим позитивен образ на България като равноправен и надежден партньор на ЕС през този период. В рамките на грантовата схема ще могат да бъдат реализирани тематични конференции, работни срещи, семинари или информационни кампании и събития, свързани с важни дати от календара на общината или от календара на Българското председателство (приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 4 август 2017 г. и публикуван на сайта на министерството www.eu2018bg.bg). Партньори на общините могат да са неправителствени организации, местен бизнес, академични среди, регионални медии, училища, читалища. За кандидатстване по тази схема не се допускат проекти, които вече са получили финансиране по други програми и процедури, включително и по линия на Работната програма в национален план на Комуникационна стратегия на Р България за ЕС 2017 г. и Културната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Проектните предложения се приемат от НСОРБ единствено по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.в срок до 17.30 ч. на 16 ноември 2017 г. Повече информация за конкурса може да намерите на сайта на НСОРБ - http://www.namrb.org.

Статистика

Брой прегледи на статиите
304659