header.jpg
ПРОГРАМА ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г.) и ПОДПРОГРАМА „МЕДИА“ обявяват ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/13/2017: Подкрепа за онлайн разпространение.  В рамките на специфичната цел за насърчаване на транснационалното движение, два от приоритетите на Подпрограмата МЕДИА са: да подкрепя транснационалния маркетинг, марката и разпространението на аудиовизуални произведения на всички други не-театрални платформи; да популяризира нови начини на разпространение, за да позволи развитието на нови бизнес модели. Схемата за насърчаване на европейските произведения в електронен вид предоставя подкрепа на: Действие 1: Действия като дигитална промоция, маркетинг, брандиране, маркиране и разработване на нови оферти от съществуващи услуги, предоставящи VOD, предлагащи по-голямата част от европейските произведения. Целта на действието е да се подобри видимостта, откриваемостта и глобалната аудитория на европейската аудиовизуална система. Действие 2: Подкрепа за разработването на пакети "онлайн готовност"; Действие 3: Иновационни стратегии за разпространение и популяризиране на европейските аудиовизуални произведения, включително инициативи за развитие на аудиторията, насочени към иновативни стратегии и стратегии за участие, достигайки до широка аудитория с европейски филми. Кандидатите, които представят проекти за различни действия, трябва да представят отделни заявления за всяко от тях. Действието трябва да започне между 01.09.2018 и 01.01.2019. Продължителността на действието е 12 месеца. Предложенията трябва да бъдат изпратени не по-късно от 05.04.2018 г. от 12.00 часа,  използвайки онлайн формуляра за кандидатстване (eForm). Кандидатите трябва да са сигурни, че всички документи, изисквани и упоменати в eForms са налични.
Източник: Бюро "Творческа Европа"

Статистика

Брой прегледи на статиите
381280