header.jpg
Покана за предложения в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа
Отворена е покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: CEF-Energy-2018-1 Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е 200 милиона евро. Поканата ще подкрепи проекти, насочени към следните цели: 
Прекратяване на енергийната изолация;
Повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на интеграцията на вътрешния енергиен пазар и оперативната съвместимост на електроенергийните и газовите мрежи през границите;
Подобряване на сигурността на доставките на Съюза;
Интегриране на енергията от възобновяеми източници и развитие на интелигентни енергийни мрежи;
Премахване на затрудненията в енергетиката;
Завършване на вътрешния енергиен пазар;
Принос за устойчивото развитие и опазването на околната среда, наред с другото чрез интегрирането на енергия от възобновяеми източници и чрез развитието на интелигентни енергийни мрежи и трансгранични мрежи за въглероден диоксид;
Крайният срок за представяне на предложенията е 26 април 2018 г.
Пълният текст на поканата е публикуван тук.

Статистика

Брой прегледи на статиите
381317