header.jpg
Отворена покана за проектни предложения "Обединена европейска младеж", Ключово действие 3, Еразъм+
Обединена вропейска младеж ще подкрепя дейности от най-малко пет младежки организации от различни региони, разпространени в страните от ЕС и програмите, за да споделят идеите си за ценностите на ЕС, да насърчат по-широкото гражданско участие, да проучат общите си характеристики и да допринесат за усещането за европейско гражданство. Чрез тази инициатива се стремим да създадем мрежи за регионални партньорства, които да работят в тясно сътрудничество с младите хора от цяла Европа. Мрежите ще организират обмен, ще насърчават обучението и ще позволят на младите хора да създават съвместни проекти. Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да се основава върху натрупания опит от проекта „Ново повествование за Европа“ и други младежки политики и инициативи по програмата, чиято цел е да се насърчава участието на младите хора в европейския обществен живот, както и трансграничният обмен и дейностите за мобилност. Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства и да бъдат осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по програмата „Еразъм+“). Мрежите следва да организират обмени, да насърчават обучението (например за младежки лидери) и да пре­доставят възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти. „Обединена европейска младеж“ ще подкрепи инициативи от поне пет младежки организации от пет различни допустими държави по програмата „Еразъм+“ с цел споделяне на техните идеи за ЕС, ще насърчи по-широкото гражданско участие и ще спомогне за утвърждаването на чувството за европейско гражданство. Инициативата има за цел да обедини евро­пейската младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна. Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи, европейски цели и европейско гражданство, демократично участие, демократична устойчивост и социално приобщаване, свързани с младежта.Краен срок за представяне на предложения е 25 май 2018г. Повече информация тук.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
450899