header.jpg
BG05SFOP001-2.013 - Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация
Целите на процедурата са:
1. Да се повиши ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз (ЕС) в българските закони;
2. Да се повиши качеството на транспонирането на правото на ЕС в българските закони, включително чрез разширяване обхвата на инструментите и мерките за постигането на необходимия ефект;
3. Да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с транспонирането на правото на ЕС в българските закони и оценката на въздействието му;
4. Да се подобри качеството на институционална комуникация при транспонирането на правото на ЕС в българските закони.
Краен срок: 20.09.2018
Източник: ИСУН 2020

Статистика

Брой прегледи на статиите
388798