header.jpg
Транснационална програма Дунав скоро отваря третата покана за набиране на проектни предложения
Третата покана за представяне на предложения за Транснационалната програма Дунав скоро ще бъде отворена. Заинтересованите потенциални кандидати се съветват внимателно да прочетат всички документи, включени в пакета за кандидатстване. През следващите седмици ще се организират тематични семинари, посветени на темите, отворени за третата покана. Третата покана за представяне на предложения ще бъде отворена за специфичните цели 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 и 4.1 и ще бъде ограничена до някои теми. Отварянето на Приоритетна ос 4.1 за третата покана зависи от одобряването на преразпределението на програмния бюджет от ЕК. Третата покана ще следва двуетапен подход. В "Първата стъпка" кандидатите ще бъдат помолени да представят по електронен път чрез системата за мониторинг на програмата Изразяване на интерес като очертават главно интервенционната логика на предложението и неговата стратегическа значимост за Програмата. На този етап не трябва да се предоставят допълнителни документи. Във "Втората стъпка", предварително избраните предложения за проекти ще бъдат поканени да подадат пакет за кандидатстване, включващ напълно разработен формуляр за кандидатстване (AF), който ще съдържа по-задълбочена информация за съдържанието и ще бъде в основата на подбор на проектните предложения. Транснационалната програма Дунав изготви пакет за кандидатстване, за да предостави на заинтересованите страни и потенциалните кандидати за проекти подходяща и висококачествена информация за програмата, възможностите и условията за разработване на техните проектни идеи в пълноправни предложения за проекти и процедури за оценка и подбор. Пакетът за кандидатстване включва следните документи: Програма за сътрудничество, Ръководство на кандидатите, Обявяване на покани, Указания за изразяване на интерес и формуляр за кандидатстване, декларации и шаблони. Ръководството за кандидатстване е част от пакета за кандидатстване, който има за цел да предостави на кандидатите подробна и конкретна информация за програмата, изискванията към проектите, правилата за допустимост, процесите на кандидатстване и оценка, принципите за изпълнение на проектите и да ги насочи при изготвянето на проектните предложения. То може да бъде изтеглено тук.
Източник: http://www.interreg-danube.eu 

Статистика

Брой прегледи на статиите
388793