header.jpg
Една посока - много въможности със структурните и инвестиционни европейски фондове
Сллед заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г. се взе решение през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат обявени повече от 50 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева. Следващата година успоредно с изпълнението на настоящия програмен период, ще бъде даден старт за подготовката за следващия, а целта е да се подобри ефективността на европейските средства и да се осигури максимална синергия както между отделните програми, така и по отношение на предвидените в тях процедури. Индикативните годишни работни програми на Управляващите органи са качени в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС http://2020.eufunds.bg/ и могат да бъдат изтеглени от https://eumis2020.government.bg/bg/s/Home/PublicManualDownload/08c97b34-3d26-47af-a8e3-1cb62da68be3. 
Източник: www.eufunds.bg
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
342447