header.jpg
Публикувана е покана за представяне на проектни предложения за Европейски корпус за солидарност 2019
Ръководството на Европейския корпус за солидарност от 2019 г. е неразделна част от поканата за представяне на предложения за 2019 година. Организациите, които търсят финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в това ръководство. Документът съдържа информация за: целите на програмата, подкрепяните действия, наличното финансиране за различни дейности, подробна информация за участието. Формуляри за кандидатстване за: Проекти за доброволчество; Партньорства за доброволчество - годишно искане за отпускане на безвъзмездни средства; Стажове и работни места; Проекти за солидарност; Етикет за качество (Покана за 2018 г.) са достъпни тук. Формулярът за кандидатстване за „екипи за доброволчество в области с висок приоритет“ ще бъде достъпен на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA). Доброволческите дейности на Европейския корпус за солидарност са отворени за младежи на възраст 18-30 години, които живеят в следните страни: Държави-членки на ЕС; Бивша югославска република Македония и Турция; Лихтенщайн, Исландия и Норвегия; Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия; Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис, Руска федерация. Работните места и стажовете са отворени за участници, пребиваващи в държавите-членки на ЕС. Проектите за солидарност понастоящем са отворени за участници, пребиваващи в държавите-членки на ЕС и в Турция (участието на Турция като страна участничка подлежи на подписване на споразумение. Турски кандидати се приканват редовно да се консултират с Националната агенция за допълнителни актуализации). Всяка публична или частна организация, притежаваща Знак за качество и законно установена в държава-членка на ЕС, може да участва и да подава заявления за доброволчески дейности, стажове и работни места. Заявленията трябва да се подават до Националната агенция в участващата страна, в която е установена организацията кандидат.
Източник: Европейска комисия
 
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
371393