header.jpg
Отворени покани: Програма „Права, равенство и гражданство“ 
Отворените покани за проектни предложения покриват следните теми:
REC-RCHI-PROF-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за изграждане на капацитет в областта на правата на детето и детското правосъдие;
REC-RCIT-CITI-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за насърчаване на осведомеността относно европейските граждански права, мобилността на гражданите и изборното право;
REC-RDAP-GBV-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за борба и превенция с всички форми на насилие срещу деца, млади хора и жени;
REC-RDAT-TRAI-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения до националните органи за защита на личните данни;
REC-RDIS-DISC-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за насърчаване на борбата с дискриминацията във всичките й форми и прояви;
REC-RDIS-NRCP-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за подкрепа на националните координационни звена на платформите за интеграция на ромите;
REC-RGEN-WWLB-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения до национални органи за преодоляване на различията между половете при професионалната реализация;
REC-RRAC-RACI-AG-2019: Отворена покана за представяне на проектни предложения за борба и превенция на расизма, ксенофобията, хомофобията и други прояви на нетолерантност, както и борбата с езика на омразата.
Поканите за представяне на проектни предложения ще бъдат отворени до 11 април 2019 год.
Насоки за кандидатстване могат да бъдат открити тук.
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
519332