Международни фондове за копродукция 2019
Творческа Европа МЕДИА понастоящем финансира пет различни фонда за копродукции чрез своята схема за подкрепа на фондове за копродукции. Всеки подкрепен фонд има свои собствени цели, критерии за допустимост и процедура за кандидатстване, а заинтересованите продуценти следва да кандидатстват директно към организацията, която управлява фонда.
IDFA Bertha Fund Europe - Фондът има за цел да насърчи сътрудничеството между независими европейски продуценти и продуценти от развиващите се страни, като предостави финансиране за копродукции и разпространение. В момента фондът приема кандидатури по своята схема за финансиране на международни копродукции. Потенциалните кандидати могат да са европейски копродуценти на международни документални филмови продукции. Te могат да получат до 40 000 евро за производството на своя проект. Краен срок за кандидатстване 1 април 2019
Hubert Bals Fund (HBF) - Фондът е създаден от Международния филмов фестивал в Ротердам, обяви начало на нова сесия за подкрепа на международни миноритарни копродукции (Minority Co-productions). Чрез тази схема  Hubert Bals Fund има за цел да насърчи европейските продуценти да участват като миноритарни копродуценти в проекти на режисьори от Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и части от Източна Европа. Предлаганото финансиране е в размер на 50 000 евро за всеки проект. Крайният срок за кандидатстване: 1 април 2019
ACM Distribution - Разработена с цел подкрепа на популяризирането и разпространението на филми, копродуцирани с неевропейска държава, от създаването й през 2015 г. схемата е подкрепила 35 филма и разпространението им в 49 различни страни, както в Европа, така и извън нея. ACM Distribution е отворена за всички копродукции между държави, участващи в МЕДИА и такива, които не участват, като се спазва процентното правило за участие. Участието на копродуцента на МЕДИА трябва да бъде между 20% и 70% за всички игрални филми. Нивото на безвъзмездни средства не може да надвишава 60 000 евро на проект. Крайният срок за кандидатстване: 5 април 2019
TFL Audience Design Fund - Фондът е още една част от обширната подкрепа, която TorinoFilmLab предлага на професионалисти от аудиовизуалната сфера от цял свят, като добавя още една съществена стъпка - увеличаване на публиката и разпространение. Има за цел да подкрепи иновативни подходи за развитие на публиката и стратегии за популяризиране, специално разработени за конкретния проект. Освен финансовата подкрепа, Фондът за дизайн на публиката предоставя консултации с експертите от TFL, за да подпомогне изпълнението на промоционални стратегии. Краен срок за кандидатстване: юни 2019 (TBC).
World Cinema Fund Europe - WCF Europe подкрепя реализацията на пълнометражни игрални филми и творчески документални филми. Проектите, допустими за финансиране, следва да се занимават с културната идентичност на техните региони / държави и да допринасят за развитието на съответната местна филмова индустрия. За да е допустим за участие, проектът трябва да бъде копродуциран с европейски партньор от една от страните, участващи в подпрограмата МЕДИА и да е в много напреднал етап на развитие по време на кандидатстването, за предпочитане готов да влезе в производство в рамките на три месеца от решението на журито за финансиране. Краен срок за кандидатстване: февруари 2020 (TBC).
За повече информация тук.
Източник: Бюро Творческа Европа

Статистика

Брой прегледи на статиите
612221