Отворена покана в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа
В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувана покана за представяне на предложения в  рамките  на  Работната  програма  за  отпускане  на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. Очакват се предложения по поканата CEF-TC-2019-3: Електронно архивиране. Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения е 2,1 милиона евро. Крайният срок за представяне на предложенията е 14 май 2019 г. Долкументи по поканата може да откриете тук
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
612573