Информационен център "Европа Директно - Видин" предоставя следните видове услуги:

  • Информация, съвети, помощ или отговори на въпроси свързани с ЕС, правата на гражданите на ЕС, приоритетите на ЕС, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране на проекти с помощта на европейските фондове;
  • Препратки към специализирани издания и източници на информация за ЕС;
  • Допълване и подкрепа на работата на представителството на ЕК в България и на работата на Информационното бюро на ЕП на местно и регионално ниво, чрез осъществяване на разнообразни комуникационни дейности;
  • Отговор на запитвания на гражданите, взаимодействие със заинтересовани страни, сътрудничество с медиите, организиране на събития и информационни дни, обратна връзка с гражданите и други;
  • Предоставяне на достъп до информация относно всички дейности на ЕС, които отговарят на регионалните нужди
  • Кариерно ориентиране, съдействие и консултации;
  • Информация, комуникация и връзки с медиите по въпроси, свързани с ЕС;
  • Даване на възможност на гражданите за обратна връзка с центъра, но и с европейски институции под формата на въпроси, мнения и предложения пред ЕК

УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТЪРА СА БЕЗПЛАТНИ!

Статистика

Брой прегледи на статиите
549098