Инициативата „Твоята Европа, твоето мнение!“ кани училища за своето събитие през 2019
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) стартира 10-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение 2018 г.!“, което ще се проведе на 21—22 март 2019 г. в Брюксел и по този повод кани всяко среднообразователно училище от една от 28-те държави членки или петте държави кандидатки да изпрати заявление за участие в събитието. В рамките на тазу проява ще се състои дебат в Брюксел по актуални въпроси, които засягат младите хора. Предстоящата проява е озаглавена „Твоята Европа, твоето мнение!“навършва 10 години: гласувайте за бъдещето!“ с оглед на изборите за Европейския парламент, които ще се проведат през 2019 г. Учениците се приканват да изразят мнението си по редица въпроси, сред които: Каква следва да бъде ролята на младите хора във връзка с изграждането на Европа и как могат да участват по-активно? Какво може да направи Европа, за да убеди повече млади хора да гласуват, и какви са възможните последици от техния вот? Как може да бъде укрепена демокрацията в Европа и подобрена информацията относно политиките на ЕС за борба с фалшивите новини? С какво могат да допринесат младите хора за една по-демократична Европа, основана на по-широко участие? Училищата ще бъдат избрани чрез теглене на жребий и победителите ще прекарат три дни в Брюксел. Избраните училища ще имат възможност да изпратят трима ученици от предпоследната учебна година, придружени от един учител. ЕИСК поема разходите за пътуване и настаняване, както и храната по време на проявата. Учениците ще се срещнат с ученици от другите държави, с които ще могат да обменят гледните си точки и да изготвят резолюции по свързани с Европейския съюз въпроси. Това представлява уникална възможност за тях да придобият по-добра представа за функционирането на Европейския съюз и да участват в обсъждане, подобно на пленарно заседание, в мултикултурна среда. По време на пленарните сесии ще бъде осигурен устен превод на английски и френски език, а подготвителните работни групи ще се проведат на английски език. Членове на ЕИСК ще посетят избраните училища, за да подготвят учениците за дебатите в Брюксел. Преди тези посещения на училищата ще бъдат изпратени документация и учебни материали. Крайният срок за подаване на заявления е 18 ноември 2018 г.
Източник: www.eesc.europa.eu 

Статистика

Брой прегледи на статиите
579437