Работа и социално развитие в Европа 2015
Автор: Европейска комисия
Изтеглете книгата тук

Европа 2020
Доклад
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция "Комуникации"
Теми: Дейности на Европейския съюз
Изтеглете книгата в pdf

Европейски структурни и инвестиционен фондове 2014-2020
Официални текстове и коментари
Автор: Европейска комисия
Изтеглете книгата в pdf

Изследване за регионалния комитет
Автор: Европейски парламент
Теми:Регионална политика, Структурни и инвестиционен фондове
Изтегли книгата в pdf

Вашата Европа, Вашите права
Автор: Европейска комисия
Теми: свободно движение, вътрешен пазар
Изтеглете книгата в pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
579441