ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Партньорство между Европа и земеделските производители
Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селскостопанска политика

Изтегли книгата в pdf
Електронна книга

 

ИСТОРИЯТА НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМЕРИ

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“

Теми: Селскостопанска политика
Изтегли книгата в pdf

 

ВАКАНЦИЯ ВЪВ ФЕРМАТА
Корпоративен автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Автори: Véronique Hariga
Теми: Селскостопанска политика
Изтегли книгата в pdf

 

EФЕКТИВНО ЛИ Е УПРАВЛЯВАЛА КОМИСИЯТА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ В СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ?
Специален доклад № 08/2014 г.

Автор:Европейска сметна палата
Теми: Финанси на Общността, Селскостопанска политика

Изтеглете книгата в pdf
Електронна книга

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Партньорство между Европа и селските стопани

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“
Теми: Дейности на институциите и органите, Селскостопанска политика
Изтеглете книгата в pdf

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
579439