ГEНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ “ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ" В БРЮКСЕЛ

Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия организира семинар на тема "Изграждане на капацитет за социални партньори (уъркшоп 14A07)" в Брюксел на14 октомври по време на отворени дни на 13-тo издание на Европейска седмица на регионите и градовете.

Подкрепата за изграждане на капацитет на социалните партньори е един от ключовите фактори като част от "новия старт за социален диалог". Семинарът ще помогне да се определи как най-ефективно може да бъде използвана техническата помощ от Европейските структурните и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в подкрепа на изграждането на капацитет на социалните партньори.

Националните управляващите органи и социалните партньори ще споделят опита си.

За регистрация и допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm

 


 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВИДИН ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ

На 2 юли, 2015 г. представител на Европейския информационен център "Европа Директно-Видин" взе участие в семинар за учители с наименование "Да предадем идеите на Европа в училищата: ползите от членство в ЕС за европейските граждани. На събитието взеха участие учители от СОУ "Любен Каралевол", гр. Видин, СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ново село, СОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Брегово, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин и други училища от областите Видин и Монтана.  Събитието бе организирано от представителството на ЕК в София и се проведе в гр. Правец.

В рамките на семинара колегите от Европа Директно - Враца представиха дейностите и основните инициативи на мрежата Европа Директно и на информационните центрове Европа Директно за съответните градове. Учителите, които присъстваха на семинара бяха запознати с работата на институциите на ЕС. Представени бяха теми като "европейско гражданство" и "четирите свободи на движение". Младежки екип Европа представи учебни материали и списания по европейски теми.  По време на събитието беше организирана симулационна игра на тема ЕС.


 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ В БУРГАС

Между 16 и 18 юни 2015 г. представители на информационен център "Европа Директно-Видин" и Фондация за регионално развитие присъстваха на Годишната среща на европейските информационни мрежи в България "Да поговорим за Европа", която се проведе в град Бургас и бе организирана от представителството на Европейската комисия в България.
Представителите на Фондация за регионално развитие представиха пред публиката дейността на фондацията, която е приемна структура на новия информационен център. Срещата беше открита от г-жа Хансен, генерален директор на дирекция "Представителства" в Европейската комисия, а приветствия отправиха Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България и Атанаска Николова, зам.кмет в Община Бургас.
По време на срещата бяха представени приоритетите на Европейската комисия за периода 2014-2020 г., бъдещи национални и регионални инициативи на ЕК и на Информационното бюро на ЕП за България, както и възможностите за реализиране на съвместни инициативи между европейските информационни мрежи.


 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РЕКА ДУНАВ

На 29.06.2015г. екипът на Европейски Информационен център „Европа Директно – Видин“ взе участие в отбелязването на Международния ден на река Дунав, организиран от Областен информационен център Видин. Събитието включваше викторина, посветена на дунавското сътрудничество, европейските институции, Кохезионната политика, втория за България програмен период и мястото на страната ни в ЕС. В информационно-познавателното събитие се включиха представители на Младежки парламент-Видин, които отговаряха бързо и точно на въпросите. Младите хора бяха поощрени с рекламни материали на ОИЦ-Видин за участието си във викторината и доброто познаване на въпросите, свързани с дунавското сътрудничество и ЕС. Екипът на  Информационен център „Европа Директно – Видин“ също раздаде рекламни материали на младежите и ги запозна с дейността на новосъздадения Център и с конкурса за ученици от 12 до 18 годишна възраст, организиран от него „Моята Европа“, който цели да повиши знанията им за ЕС.
В днешната среща фокусът бе изцяло върху младите хора с оглед на това те да затвърдят и разширят познанията си за основополагащия в общоевропейски аспект документ за дунавското сътрудничество- Дунавската стратегия.


 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАДСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС“

На 1 юли, 2015 г. се проведе Международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“ в зала „София“ на Гранд хотел София. По време на събитието се представи проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете. Организатор на събитието е Информационното бюро на Европейския парламент в България. В рамките на събитието бяха представени бъдещите приоритети в регионалната политика на ЕС относно градовете и градските зони, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България. Специални гости на събитието бяха Искра Михайлова (АЛДЕ) – председател на Комисията по регионално развитие в ЕП и Керстин Вестфал (С&Д, Германия) – член на Комисията. По време на конференцията бяха представени предложения в проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете, по който докладчик е именно г-жа Вестфал, както и позицията на различните национални и европейски институции и тези на неправителствения сектор.Проектодокладът на г-жа Вестфал обобщава предложенията на Парламента към Комисията и Съвета по отношение на очакваните промени в стратегията за регионално развитие и законодателството на ЕС. ЕП иска Комисията да разработи нов модел за многостепенно управление, който да подобри участието на градовете и техните представители в изработването на градските политики и управлението на програмите с евросредства.


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
549110