Открити уроци на тема "Бъдещето на Европейския съюз"
 
Информационен Център „Европа Директно - Видин“ инициира провеждането на открити уроци, които да се проведат в училище или в Информациония център Европа Директно - Видин. Целта е да повишим познанията на младите хора за това как функционира Европейския съюз и неговата роля за региона, в който живеят, както и да стимулираме позитивното им отношение към ЕС.
Планираното съдържание на всеки от уроците ще включва: презентация на ЕС и неговите институции; общите насоки на ЕС; какво прави ЕС за младите хора; какво прави ЕС и какво може да направи за нашия регион; как можем да се реализираме с помощта на ЕС. Основен акцент ще се постави върху новите приоритети на ЕК и ще се инициира дискусия относно бъдещето на Европа така, както го виждат младите хора. Дейността ще се проведе под формата на урок в „часа на класа” или друг подходящ час, както и при желание от страна на училището възможност учениците да гостуват в офиса на Европа Директно - Видин. 
 

Второ трансгранично събитие за ползите от политиката на сближаване се проведе в Крайова
Информационен център Европа Директно – Видин заедно с Европа Директно – Южна Олтения, Румъния и подкрепата на ГД "Регионална и селищна политика" (DG REGIO) към Европейската комисия организираха трансграничен семинар на тема: „Политиката на сближаване – повече от 30 години ползи за гражданите“. Събитието се състоя в Крайова на 12 и 13 декември 2019г., на което присъстваха български и румънски участници, представители на местните институции, европейски програми, НПО, културни организации и др. По време на събитието беше представена история на политиката на сближаване от нейното създаване до днес, ползите за гражданите и държавите-членки, представени бяха добри примери на изпълнени проекти, финансирани от кохезионните инструменти, както и бъдещи възможности за създаване на проеки и партньорства от двете страни на границата. 
 
Видин бе домакин на трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“
В събитието взе участие кметът на Общината д-р Цветан Ценков. Той приветства участниците и гостите в двудневния форум, който се организира от центровете „Европа Директно-Видин“ и „Европа Директно – Южна Олтения“, Румъния – част от мрежата на Европейския съюз за информация и съдействие „Еurope Direct“ и официални партньори на Европейската комисия, в сътрудничество с Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и Представителството на Европейската комисия в България. „Видин се променя благодарение на Европейския съюз, затова е важно и връзките ни с Румъния все повече да се задълбочават през следващия програмен период“, каза д-р Ценков. По време на дебата заместник-кметът по Европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи добри практики за насърчаване политиката на регионално равнище, чрез инструментите на Европейския съюз и Европейските фондове за Северозападния регион. Заместник-кметът обърна специално внимание на проекти, реализирани по Оперативните програми „Транспорт“, „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, както и по национални програми. Тодорова посочи изградения Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура, реконструкция на централната пешеходна зона, обновяване на детски градини, създаване на социални жилища, саниране на многофамилни жилищни и обществени сгради, парк „Рова“, музей „Кръстата казарма“ и др. Тя допълни, че продължава модернизирането на образователната инфраструктура по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин” за Средно училище „Цар Симеон Велики“ и Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“. Гост на форума беше и заместник областният управител на област Видин Лъчезар Попиванов, който заяви, че през новия програмен период на Европейския съюз - 2021-2027 г. ще се разчита на по-гъвкава рамка при изготвяне на проекти. Чрез видео връзка от Брюксел в трансграничното обуение се включи Ангел Беремлийски, преоктен мениджър в Главна Дирекция „Регионална и селищна политика.“ Той разясни бъдещите приоритети на новата Европейска комисия в сферата на образованието, научноизследователската дейност, иновациите и намаляването на регионалните различия. Стана ясно, че за страната ни ще има по-голям финансов ресурс. В рамките на форума се проведе инфотур, като участниците посетиха най-мащабния проект, който Община Видин реализира през последните години -новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води, която е и най-модерното съоръжение от този род в страната, както и други обекти, финансирани с европейски средства.
Рекорден брой участници в Европейската седмица на регионите и градовете
Повече от 9 000 участника от 70 страни в цяла Европа и извън нея се включиха в  приключилата преди няколко дни Европейска седмица на регионите и градовете. В рамките на 17-то ѝ издание, идеите си представиха над 1000 лектора в рамките на 300 сесии, обединени около темата „Региони и градове: стълбове на бъдещето на ЕС“. Така експерти, автори на проекти и представители на академичните среди имаха възможност да обменят добри практики в областта на регионалното и градското развитие. Форумът е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката  на  сближаване  на  ЕС  и  е  най-голямото европейско обществено събитие от този вид. Затова и медийният интерес е традиционно голям, като тази година в модерния конгресен център The Square проявите следяха над 200 журналисти.
Защо е важна Седмицата на регионите и градовете? 
Регионите  и  градовете  участват  в  разработването  на  повечето  политики  на  ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за 1/3 от публичните разходи (2100  млрд.  евро  на  година)  и  за  2/3  от  публичните  инвестиции (приблизително 200 млрд.  евро),  като  вторите  често  трябва  да  бъдат  изразходвани  в съответствие с правните разпоредби на ЕС.
Акцентите тази година
Седмицата на регионите и градовете е съвместна инициатива на Европейския комитет на регионите и ГД "Регионално развитие" на Европейската комисия. Представители на тези две институции – съответно Карл-Ханц Ламберц и Марк Льометр дадоха старт на четиридневната среща и обмяна на ноу-хау между представители на местната власт, заедно с Клара Добрев, заместник-председател на Европейския парламент. С това беше показано, че регионалната тема е все по-важна и определяща и че всички институции работят заедно.
Специален фокус тази година бяха младите хора. От една страна с включването на 100 млади европейски политици на възраст под 30 години (Young Elected Politicians), от друга – с програмата Youth4Regions, която (след проведен конкурс за есе, свързано с реализиран проект с европейски средства) събира 40 журналисти, активни в мероприятията на Европейската седмица на градовете и регионите. Сред тях се откроиха две българки, студентки по журналистика в Софийския университет – Искра Цанкова и Денислава Златанова. Те получиха специални награди по време на церемонията за отличаване на най-изявените млади медийни личности, лично от говорителя на Генералния директор в сферата на комуникациите към ЕК – Кристиан Спар.
Темите, които се обсъдиха в рамките на форума, съпътстващите събития, кръглите маси, представянето на проекти и идеите за по-добро градско развитие бяха много, но един от акцентите беше новият бюджет на ЕС. Във встъпителната си реч председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц изрази мнение, че новият бюджет трябва да подкрепя амбициозната европейска визия и че известният 1 процент от GNI (General National Income) или стойността на едно кафе, колкото е в момента приносът на всеки от 500-те милиона европейци, би следвало да се увеличи на 1.3 процента. Той добави и, че европейският бюджет трябва да е екологично ориентиран и да работи "от местните структури към върха". 
Автор: Мариана Гомилева, Брюксел, Октомври 2019
 

"С Европа постигаме повече" - информационни срещи-дискусии в две видински общини
Център „Европа Директно-Видин“, който е част от мрежата „Европа Директно“ на Европейската комисия, съвместно с Фондация за регионално развитие и с оглед на функциите, които изпълнява в област Видин организира информационни срещи – дискусии с граждани „С Европа постигаме повече“ в Община Ружинци на 25 септември 2019 г. и в Община Белоградчик на 27 септември 2019 г. По време на събитията бяха представени презентации за възможности, които предлага Европейският съюз за участие в проекти, развитие на бизнеса, инвестиции и растеж, възможности за финансиране на организации и общини, представени от представители на мрежата Entreprise Europe Network. Участниците в срещите бяха запознати от екипа на Европа Директно - Видин с техните права и към кои служби за съдействие и информация могат да се обърнат за помощ. В допълнение към това участниците, присъстващи на събитията чуха за платформата "Какво прави Европа за нас?" и как я да я използват при търсене на информация от различни сфери. Накрая всички  споделиха своето мнение и виждане за ЕС, за правата и възможностите, които имат като европейски граждани. На участниците в събитията бяха раздадени промоционални и информационни материали. 


 


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
549093