Информационен уебинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“
Център за развитие на човешките ресурси ще проведе уеб базиран семинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, който ще се състои на 16 януари 2019г., от 10:00ч. Уебинарът ще се проведе във връзка с обявените покани за подаване на предложения за проекти, както следва:
Доброволчески проекти – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.
Стажове и работни места – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.
Проекти за солидарност – краен срок за кандидатстване 7 февруари 2019 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 май и 30 септември 2019 г.
Формата на уебинара ще бъдат презентации и въпроси и отговори, като той е насочен към всички заинтересовани лица, които са в процес на разработване на проектни предложения по посочените дейности на Програма „Европейски корпус за солидарност“. По време на сесията участниците ще имат възможност да зададат своите конкретни въпроси към екипа на ЦРЧР. Преди да се включите в уебинара ще е полезно да се запознаете с Ръководството за кандидатстване и обявената Покана за кандидатстване по съответната дейност. Регистрации ще се приемат до 16:00ч., на 15 януари 2019г. или до достигане на техническия капацитет на платформата. Тъй като местата са ограничени, по-ранното записване е желателно. Няма такси за участие. 
Изтоюник: www.hrdc.bg 
 
 
Ученици от област Видин влязоха в ролята на евродепутати в симулация на заседание на Европейски парламент
Проведе се националното младежко събитие "Ние избираме ЗА Европа" във Велико Търново. В продължение на три дни (30.10.-01.11.2018г.) около стотина младежи от 17 града на  България, участваха в симулация на заседания на Съвета на ЕС и Европейски парламент, както и в Младежки дебат "Накъде отива Европа"? и заявиха ангажираността и участието си в предстоящите европейски избори през май 2019 г. Събитието бе организирано от мрежата Европа Директно България, а представителите на Европа Директно - Видин бяха петима активни младежи: Михаела Войденова (ГПЧЕ "Йордан Радичков", Видин), Кирил Низамов (ППМГ "Екзарх Антим I", Видин), Ивайло Петков (СУ "Цар Симеон Велики", Видин), Иван Тимкив (СУ "Васил Левски", Кула) и Симона Кръстева (СУ "Св. св. Кирил и Методий", Брегово). По време на събитията младежите активно дискутираха следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, предложенията на Комисията за по-ефективен бюджет, срещнаха се с проф. Ингрид Шикова от СУ "Св. Климент Охрдски", която им разказа какъв е процесът за вземане на решения в европейските институции. Общото младежко събитие беше закрито с връчване на сертификати на всички участници лично от г-н Теодор Стойчев, председател на Европейския парламент в България. Тези сертификати са наградата за представянето, усилията и ангажимента на всички младежи.
Съвместно събитие на мрежата Европа Директно - България - Симулация на заседание на ЕП
Седемдесет и пет демократично избрани ученика от 15 града на страната ни от мрежата "Европа Директно - България" ще проведат Младежка симулация на сесия на Европейския парламент на 30 - 31 октомври 2018 във Велико Търново. Обект на обсъждане и младежки дебат ще е Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 година. Групата от ИЦ "Европа Директно - Видин" ще са в ролите на представителите от Хърватска и Люксембург. Петимата участника от област Видин са ученици от следните пет училища: ГПЧЕ "Йордан Радичков" - Видин, ППМГ "Екзарх Антим I" - Видин, СУ "Цар Симеон Велики" - Видин, СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Брегово и СУ "Васил Левски" - Кула. На събитието ще присъстват Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент за България, Проф. д-р Ингрид Шикова, професор по Политики на ЕС, катедра „Европеистика”, СУ „Св. Кл. Охридски”, евродепутати и други. 
Годишна среща на европейските информационни мрежи в България
Част от екипа на Европа Директно - Видин взе участие в годишната среща на европейските информационни мрежи в България. Срещата откри Христо Христов, заместник-ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, след което Мариана Хрисчева, ръководител на отдел "Оценка и Европейски семестър", ГД "Регионална и селищна политика" към Европейска комисия представи предложението на Европейската комисия за многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. в областта на регионалното развитие и сближаването. На срещата присъства и Моника Панайотова, заместник – министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, която разказа за това какво е да си лидер на Съюза за шест месеца, предизвикателствата и постиженията на Първото българско председателство. За състоянието на Съюза и бъдещето на ЕС дискусията води Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Мрежите успяха да се видят и да обсъдят плануваните общи събития, каквото е предстоящата симулация на заседание на Европейски парламент на 30 и 31 октомври 2018. Годишната среща на Европейските информационни мрежи продължи с дни, посветени на теми като европейските избори, дезинформацията и фалшивите новини, както и гражданската мобилизация. Екипът на Бюрото на Европейския парламент представи Платформата „Този път ще гласувам“, нейните ресурси и идеи. Срещата завърщи с обмен на идеи за съвместни събития на европейските мрежи във връзка с изборите за Европейски парламент през 2019г. 
 
 
 
 
СИМУЛАЦИЯ НА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕ ПРОВЕДЕ В ЦЕНТЪР „ЕВРОПА-ДИРЕКТНО ВИДИН
Мрежата информационни центрове „Европа Директно“ в България, които са официален партньор на Европейската комисия за популяризиране на нейните политики, приоритети и програми на местно равнище, съвместно с Представителството на Европейската комисия в България, организират симулация на заседание на Европейски парламент, в която ще участват ученици от минимум 14 градове в България. За тази цел в периода 21 - 28 септември представители на център „Европа Директно-Видин“ проведоха открити уроци на тема "Основни институции на Европейския съюз" в пет класа от пет различни училища във видинска област. Училищата, които се включиха  са: ГПЧЕ "Йордан Радичков" - Видин, ППМГ "Екзарх Антим I" - Видин, СУ "Цар Симеон Велики" - Видин, СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Брегово и СУ "Васил Левски" - Кула. По време на провеждане на откритите уроци на учениците беше представена инициативата за симулация на заседание на ЕП, а те издигнаха своите кандидатури за включване в нея. Техните съученици гласуваха на избори, които се проведоха в офиса на ИЦ Европа Директно - Видин на 28. 09.2018г. По този начин всеки клас избра свой представител. Така демократично избраните петима "евродепутати" от област Видин ще вземат участие в Симулацията на заседанието на Европейски парламент, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново. В събитието ще се включат и Генерална Дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия в гр. Брюксел, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в гр. София г-н Огнян Златев, ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България г-н Теодор Стойчев, ръководителите на всички информационни центрове „Европа Директно“ в страната, евродепутати и представители на Фондация за регионално развитие Видин. 
 
 

Статистика

Брой прегледи на статиите
549093