Отворена програма за проектни предложения

 

Освен Европейският корпус за солидарност има много други възможности за кандидатсване с проектно предложение. Такава програма е именно HorizonEuropeFrameworkProgramme(HORIZON), която подкрепя компании и start– upsда развият пазара си, чрез иновации за конкретния бизнес. Тази програма е професионално насочена в сравнение с възможностите предоставени от корпуса за солидарност.

Фокусът на програмата е иновации надграждащи над научни и технологични открития. Често такива открития се случват с доста препядствия, защото е трудно да се привлекат хора, които да финансират проектите. Поради тази причина идеята на тази програма е да привлече инвеститори, които биха могли изцяло да финансират даден проект.

Програмата е отворена към всяка компания, но е изключително важна проектът и дейноста на компанията да е екологично безопасна за околната среда.

Следващият краен срок за кандидатстване е до 6 октомври.

 

За повече информация за програмата:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01?fbclid=IwAR0Ed4B1SLhhh_eh9G9ws0IItkUoXeQXCHCUWAE_l-Uhox3NaYvWQscKncU


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
579446