Възможности за набиране на проектни предложения

 

Всички знаем за стотиците възможности за пътуване, работа или стаж из Европа идващи от ЕС, но на масата стои друг, не по – малко важен въпрос. А именно – Какви са възможностите за кандидастване с проектно предложение? Освен активните европейци, които редовно ходят по обмени и участват в програми, трябва да насърчаваме и ентусиастите, които имат нови и креативни идеи за проекти от всякакво естество. По този начин ще има баланс между желаещите да участват в проекти и наборът от проекти.

Но как можем да намерим платформа, където да представим проекта си и да получим финансиране? Таакъв тип „сцена“ за нашите идеи е Европейският корпус за солидарност. Освен да кандидатсваме за проекти можем да кандидатстваме с наша идея за проект. След регистрация в портала на корпуса група от 5 човека на възраст между 18 и 30 години могат да реализират личен проект. Повече за изисквания и детайли по писането на проекта можете да откриете на страницата на корпуса за солидарност.

 Следващият краен срок за предаване на проект е до 5 октомври. Проектите се предават към Националната агенция на страната, в която кандидатът е законно пребиваващ.

И разбира се финансирането се осигурява по следните точки:

- Управление на проекта (Project Management)– Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка, изпълнение, дейности, оценка, разпространение и последващи дейности) в размер на 500 евро на месец;

 

- Разходи за наставничество (Coaching Costs)– Разходи, свързани с участието на наставник в проекта (описани във финансовите правила по дейността в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“) – максимум за 12 дни;

 

- Извънредни разходи (Exceptional Costs)– Разходи за подкрепа на участието на млади хора (членове на групата, изпълняваща проекта) в неравностойно положение в размер на 100% от реалните легитимни разходи.

 

За повече информация:

 https://europeansolidaritycorps.bg/proekti-za-solidarnost-kandidatstvane-za-finansirane


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
579418